Det går att lämna cykeln för reparation när du vill

Skriv en lapp och släpp in nyckeln i brevinkastet

( Det finns lappar i låda vid dörren )